La Governanta de l'Hotel, és un perfil indispensable. És una de les peces clau en el funcionament de l'Hotel. La tasca de governanta / i exigeix una capacitat organitzativa, de planificació i control de tot el treball realitzat en pisos, habitacions i àrees de comuns de l'hotel, centrant-se en dirigir i optimitzar els recursos de què disposa i vetllant sempre per la satisfacció i el benestar del client.
Solicitar informació

Beneficis del curs

L'Objectiu principal és la coordinació i gestió del Departament de pisos externalitzat. Als hotels on es té contractada una empresa externa per a la realització de la neteja de les habitacions i les zones comunes, les funcions de la Governanta varien en alguns aspectes importants.
L'equip de neteja de l'empresa de externalitzat ha de funcionar com si fos l'equip de l'hotel.
Optimitzar els recursos que posen a disposició les empreses de externalitzat de neteja. Gestionar amb èxit l'empresa contractada i supervisar de forma eficaç el treball que realitzen.
Vetllar per la qualitat del servei, que estigui d'acord amb la categoria de l'establiment.

Dirigit a

El curs està dirigit a Tots i totes les Governantes, subgovernantes i Supervisoras dels hotels amb el servei de Neteja Extern total o parcialment.

Metodologia

Curs dinàmic i d'aprenentatge experiencial.

Envia'ns un missatge

Para poder mejorar nuestros servicios, utilizamos cookies que nos permiten obtener estadisticas de los usuarios. Si continua navegando consideramos que accepta su utilización. Más información X Cerrar