Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes en el Manteniment d'Instal·lacions d'Energia Solar, desenvolupant les següents competències:
  • Conèixer els principis bàsics de l'energia solar tèrmica: captació i acumulació d'energia.
  • Conèixer els principals equips i sistemes solars. Capacitat de formular matemàticament a diferents nivells el comportament tèrmic dels principals equips que conformen una instal·lació d'energia solar.
  • Capacitat d'integrar aquests equips en una instal·lació i resoldre problemes a qualsevol nivell de simulació, sent capaç d'identificar les principals variables per al disseny i optimització d'aquest.
  • Conèixer la normativa aplicable de referència d'obligat compliment per a aquest tipus d'instal·lacions, a nivell estatal, autonòmic i local. Nocions higienicosanitàries en instal·lacions solars: legionel·la i corrosió.
Solicitar informació

Beneficis del curs

  • Conèixer el funcionament d'una instal·lació real.
  • Metodologia per al disseny, control, operació i manteniment de sistemes solars actius.
  • Organitzar la feina, ubicant els elements principals d'una instal·lació real.
  • Posada en marxa de la instal·lació. Buidatge i ompliment.
  • Manteniment preventiu i correctiu d'una instal·lació real.
  • Optimització dels recursos energètics en una instal·lació real.

Dirigit a

El curs està dirigit a personal de tècnic i amb coneixements bàsics d'energia solar.

Metodologia

Curs dinàmic i d'aprenentatge experiencial.

Envia'ns un missatge

Para poder mejorar nuestros servicios, utilizamos cookies que nos permiten obtener estadisticas de los usuarios. Si continua navegando consideramos que accepta su utilización. Más información X Cerrar